Archiwum aktualności: kwiecień 2020

2020-04-27
W dniach od 20.04.2020 r. do 24.04.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W w/w okresie nie wpłynęła żadna u...
więcej >
2020-04-21
W dniach od 15.04.2020 r. do 20.04.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2020-04-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20.04.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.Konsultacje prowadzone są w dniach od 20....
więcej >
2020-04-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje, iż Zarządzeniem Nr W.0050.57.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniono termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Zgodnie z § 1 w/w Zarządzenia, konsultacje są prowadzone w dniach od 15.04.2020 r. do 20.04.2020 r.
więcej >
2020-04-14
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 14 kwietnia 2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Konsultacje prowadzone są w dniach od 14.04.2020 r. do 16.04.2020 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały zostały ure...
więcej >
2020-04-14
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniach od 07.04.2020r. do 10.04.2020r. prowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gaszowicach Uwagi i opinie przekazane w trakcie konsultacji społecznych: Lp. Treść...
więcej >
2020-04-07
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.04.2020 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały dotyczącej: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu...
więcej >