Archiwum aktualności: kwiecień 2018

2018-04-17
Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gaszowice na obwody wyborcze. W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >