INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2018-04-17

Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gaszowice na obwody wyborcze.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.