Turysto zatrzymaj się i odpocznij! Przebudowa oraz doposażenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Gaszowice

Lgotypy: Unia Europejska, Lyskor, Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Turysto zatrzymaj się i odpocznij! Przebudowa oraz doposażenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Gaszowice, mająca na celu rozwój potencjału turystycznego poprzez utworzenie sieci skwerów w celu udostępnienia mieszkańcom obszaru objętego LSR infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Projekt ma na celu poprawę ruchu turystycznego na terenie Gminy Gaszowice poprzez przebudowę 4 skwerów (miejsc rekreacyjnych) oraz doposażenie 1 skweru. Na terenie poszczególnych lokalizacji zostaną wykonane urządzenia małej architektury, co pozytywnie wpłynie na ofertę turystyczną gminy i zachęci do aktywności fizycznej z wykorzystaniem powstałej infrastruktury.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.