Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 2 076 387,56
WSPÓŁFINASOWANIE UE NIEPRZEKRACZAJĄCE KWOTY [PLN]: 1 361 801,08
REALIZACJI PROJEKTU: do 30 listopada 2018

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach obejmującej wykonanie prac związanych m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz stropodachów i zadaszenia przy wejściu głównemu, izolację przeciwwilgociową ścian, zmiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic, wymiana parapetów okiennych, rynien i rur spustowych, wymiana balustrad i obróbek blacharskich, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji odgromowej obiektu, wprowadzenie nowoczesnego systemu pozyskiwania energii elektrycznej (fotowoltaika).

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu i zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze publicznym poprzez modernizację energetyczną obiektu szkoły podstawowej w Gaszowicach wraz z zastosowaniem OZE.