Standardy obsługi inwestora w samorządzie

Gmina Gaszowice bierze udział w drugim etapie projektu pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie" celem którego jest podniesienie jakości obsługi inwestora w Urzędzie, objęcie uczestników Projektu kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym i zapoznanie się z nowymi trendami w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Udział w projekcie niesie szereg korzyści m.in.:

-dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej jst,

-specjalistyczne szkolenia dla pracowników jst,

-wizyty studyjne,

-doradztwo indywidualne,

-film promujący atrakcyjność inwestycyjną jst,

-zestaw do obsługi inwestorów w trybie on-line,

-analiza potencjału gospodarczo-inwestycyjnego jst,

-certyfikat wdrożenia krajowych standardów obsługi inwestora.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji"; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne".

Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie.