ŁĄCZMY POKOLENIA ! POLSKO- CZESKIE SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE

ŁĄCZMY POKOLENIA ! POLSKO- CZESKIE SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE”

Gmina Gaszowice realizowała mikroprojekt w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020
w Euroregionie Silesia Program INTERREG V-A Republika Czeska- Polska.

Tytuł mikroprojektu : „Łączmy pokolenia! Polsko - Czeskie spotkania międzypokoleniowe” .

Nr mikroprojektu : CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002405

Czas realizacji : 1.05.2021r. - 30.10.2022 r.

Partner projektu: Mestys Litultovice

Cel projektu: Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami
w regionie przygranicznym

Planowana całkowita wartość projektu: 27 375, 28 EUR

Wykaz działań w ramach projektu:

- Muzyka połączy pokolenia.

Dnia 2.10.2021roku w Piecach odbył się VI Piecowski Oktoberfest pod nazwą „ Muzyka połączy pokolenia” . Podczas festiwalu piwa uczestnicy z Polski i Czech biesiadowali wspólnie śpiewając polskie i czeskie piosenki oraz brali udział w zabawach tanecznych.

- Międzypokoleniowe warsztaty ostatkowe.

Działanie odbyło się 24.02.2022 roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach .
W ramach wydarzenia mieszkańcy gminy Gaszowice oraz Litultovic stworzyli świece woskowe oraz ozdabiali pierniki. Po zakończeniu warsztatów odbył się tłustoczwartkowy poczęstunek , w trakcie którego odbyła się biesiada z polsko-czeskimi przyśpiewkami.

- Coś dla każdego pokolenia.

Dnia 7.05.2022 roku odbyło się działanie na terenie Czech. Uczestnicy z obu stron granicy zostali podzielenie na dwie grupy. Jedna zwiedzała Muzeum Strażackie w Ostrawie oraz trasę wielkiego pieca na terenie Dolnich Vitkowic, a druga grupa szkoliła się i wzięła udział
w spływie raftingowy w Opawie. Na zakończenie obie grupy spotkały w się na zabawie biesiadnej w gminie Uhliřov.

- Aktywnym być- kulturą i sportem żyć.

Uczestnicy z gminy Gaszowice oraz czeskich Litultowic dnia 1.07.2022 roku podzieleni na grupy i zaopatrzeni w sportowe czapki wzięli udział w dwóch atrakcjach: spływie kajakowym rzeką Rudą na trasie Rybnik Stodoły – Rudy Raciborskie oraz zwiedzaniu stacji
i przejeździe kolejką wąskotorową w Rudach Raciborskich . Działanie projektowe zakończyło się wspólnym biwakiem przy ognisku oraz zabawą w gry plenerowe.

- Jedzenie łączy narody oraz pokolenia.

W dniu 17.09.2022 roku na zamku w Litultovicach odbyła się prezentacja i degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez zróżnicowane pokoleniowo zespoły z Gminy Gaszowice oraz Litultovic. Wydarzeniu towarzyszyły występy kulturalne i muzyczne. Uczestnicy otrzymali broszurkę z przepisami w obu językach.