"Know How – na przykładzie szlaku wież i platform widokowych oraz szlaku single truck"

Wizyta studyjna na terenie Euroregionu Glacensis (szlak wież i platform widokowych)

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” otrzymało decyzję o przyznaniu dofinansowania do projektu pt. „Know How - na przykładzie szlaku wież i platform widokowych oraz szlaku single truck”, który złożony został do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia. Realizacja projektu polega na zorganizowaniu dwóch wizyt studyjnych do Euroregionu Glacensis oraz do Euroregionu Beskidy w celu pozyskania wiedzy w formie "Know How", która przeniesiona zostanie na teren powiatów rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego oraz opawskiego. Wizyty będą również inspiracją do powstanie innowacyjnych produktów turystycznych wprowadzanych na naszym terenie w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej dla turystyki weekendowej i jednodniowej.

W dniach 25-26.05.2017 przeprowadzono pierwszą wizytę studyjną na teren Euroregionu Glacensis. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Rozwoju" oraz w Struzeni Obce Hlucinsko. Ponadto gościnnie w projekcie udział wzięli przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu LYSKOR. Uczestnicy reprezentowali większość gmin leżących na terenie powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz opawskiego. W dniu 25 maja 2017 grupa docelowo przewieziona została autokarem na teren Euroregionu Glacensis - czeska część – gdzie pod opieką Pana Jaoslava Stefka – Sekretarza Euroregionu Glacensis CZ - zwiedziła cześć szlaku wież i punktów widokowych leżących na terenie Czech. Odwiedzono wieżę widokową w Czerwonej Wodzie, wieżę na Suchej Górze, wieżę na Czermenej Górze oraz wieżę w Wierzbicach. W czasie wizyty uczestnicy spotkali się z władzami czeskich gmin, które w ramach dużego projektu POWT w latach 2007 – 2014 wybudowały wieże widokowe na swoim terenie. Spotkania miały charakter warsztatowy o tematyce dotyczącej powstania szlaku wież i punktów widokowych na terenie Euroregionu Glacensis. Ponadto poruszane były tematy dotyczące podniesienia atrakcyjności regionu poprzez stworzenie szlaku, promocja produktu sieciowego a także problemy przy realizacji projektu itp. W ramach wyjazdu uczestnicy skorzystali z noclegu oraz wyżywienia w Hotelu Studanka w Rychnovie nad Kneznou. W drugim dniu wizyty grupa przewieziona została na polską część Euroregionu Glacensis, gdzie odwiedziła wieżę widokową na górze Św. Anny w Nowej Rudzie, wieżę w Suszynie, a także platformę widokową Altanę Miłości.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG VA Czechy - Polska.