To my tworzymy Europę!

Logotypy, Europa dla obywateli, Komisja Europejska, EACEA

Gmina Gaszowice otrzymała dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli”, na projekt Sieci miast, dotyczący Partnerstw miast.

Projekt pn. To my tworzymy Europę! otrzymał finansowanie w wysokości 12 tys. euro.

W ramach zadania chcemy przeprowadzić działania integracyjne, dzięki którym wszyscy uczestnicy z krajów partnerskich (Czechy, Niemcy, Słowacja) będą mogli poznać siebie nawzajem oraz nawiązać międzynarodowe przyjaźnie. Poprzez zbudowanie trwałych, pozytywnych relacji chcemy przeciwdziałać narastającemu eurosceptycyzmowi. W ramach zajęć integracyjnych w dniach 30 maja 2018 - 1 czerwca 2018, zamierzamy przeprowadzić: wspólne wycieczki do najciekawszych miejsc w regionie, wizytę w parku linowym, wycieczkę w góry, wspólną dyskotekę, kręgle, ognisko. W trzecim dniu pobytu przewidujemy turniej zabaw, polegający na przeprowadzeniu gier i zabaw o charakterze sportowym.

Współpraca oraz wymiana poglądów z zagranicznymi partnerami będzie inicjowana podczas prowadzonych działań, które mają za zadanie pomagać budować, poznawać i utrwalać zróżnicowaną kulturę mieszkańców Europy. Poprzez atrakcyjną formę przekazu – warsztaty z udziałem trenera, pracę w grupach, dialog międzykulturowy, debatę i zajęcia integracyjne – chcemy zaangażować nie tylko młodzież, ale również ich wychowawców oraz osoby, w wieku 65-70 lat, szczególnie zagrożone wykluczeniem. Liczymy na aktywny udział gości oraz lokalnej społeczności w zaplanowanych wydarzeniach.

Strona projektu: http://tmte.gaszowice.pl/