Polubić Europę!

Logotypy: Europa dla obywateli, Komisja Europejska, EACEA

9 czerwca Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji, Sektora Audiowizualnego w Brukseli opublikowała wyniki konkursu w ramach działania „Partnerstwa miast” z programu „Europa dla obywateli”. Gmina Gaszowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 tys. euro na realizację zadania pn. „Polubić Europę!”.

Projekt zakłada wizytę zagranicznych delegacji z Czech, Niemiec i Słowacji w dniach 27-28 sierpnia 2016 r. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dotyczących solidarności krajów Unii Europejskiej w czasie kryzysu migracyjnego. Warsztaty dla grupy zagranicznych gości i mieszkańców Gaszowic prowadzić będzie trener, który razem z uczestnikami sformułuje skutki ekonomiczne oraz społeczne kryzysu migracyjnego. Grupa poprzez dialog międzynarodowy oraz debatę, do udziału w której zaproszeni zostaną europarlamentarzyści reprezentujący poszczególne regiony z krajów partnerskich, ma wypracować zalecenia na przyszłość dla władz państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście problemu migracyjnego, jaki ma obecnie miejsce w krajach UE.

W czasie zajęć prowadzona będzie debata nad różnymi stanowiskami wobec kryzysu migracyjnego, solidarności oraz wzajemnego wspierania się w zakresie polityki migracji. Projekt przewiduje również udział zagranicznych delegacji w obchodach Zakończenia lata, które odbędzie się 28 sierpnia w Łukowie Śląskim.