European Union - jestem na tak

Logotypy: Europa dla obywateli, Komisja Europejska, EACEA

Gmina Gaszowice po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli”, na projekt Sieci miast, dotyczący Partnerstw miast. Projekt pn. „European Union - jestem na tak”, realizowany jest przy współudziale następujących partnerów zagranicznych: Miasto Bruntal, Miasto Calau, Miasto Krompachy oraz miejscowość Litultovice.
Zagraniczni goście odwiedzą naszą gminę w dniach od 5 do 7 kwietnia br.
Ideą projektu jest zbudowanie silnej i solidarnej Europy. Zostanie to osiągnięte dzięki interesującym warsztatom, podczas których młodzi ludzie wraz z nauczycielami i seniorami będą uczestniczyć w ćwiczeniach związanych z eurosceptycyzmem w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poprzez działania projektowe chcemy wzmocnić europejski wymiar i legitymację demokratycznego procesu decyzyjnego UE. Rezultatem będzie zachęcenie do udziału w nadchodzących wyborach, w szczególności poprzez wspieranie lokalnych kampanii informacyjnych. Zajęcia zakończą się debatą na temat przyszłości Europy i przeciwdziałaniu eurosceptycyzmowi, na które zaproszeni zostaną lokalni kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy będą musieli określić, jakiej Europy oczekują. Projekt uzupełnia potrzebę budowania wiedzy na temat demokratycznej Unii, w szczególności udziału w wyborach. W ramach zadania chcemy prowadzić działania integracyjne i wymianę doświadczeń między przedstawicielami instytucji kulturalnych uczestniczących w projekcie, jako promocję dialogu międzykulturowego poprzez działania kulturalne. Chcemy przeciwdziałać rosnącemu eurosceptycyzmowi, budując międzynarodowe, pozytywne i długotrwałe relacje.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU - http://natak.gaszowice.pl/