Dobre praktyki bez granic

Logotypy: cz-pl przekraczamy granice 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Silesia

Dobre praktyki bez granic to projekt realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie LYSKOR z Polski oraz Sdružení obcí Hlučínska z Republiki Czeskiej.
W ramach projektu realizujemy działania mające na celu zapoznanie się i integrację polskich i czeskich partnerów oraz promocję zasobów pogranicza. Działania projektowe zaplanowane zostały w okresie od października do grudnia 2017 roku.

W pierwszej kolejności tj. październiku br. odbyła się wizyta studyjna polskich partnerów w Domu Kultury w Bolaticach. Podczas spotkania omówione zostały przykłady działań przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza oraz ustalony został zakres współpracy pomiędzy stowarzyszeniami. Stowarzyszenia przedstawiły prezentacje multimedialne, w których zaprezentowano walory obszarów w których działają stowarzyszenia, a czas spotkania umiliły swoimi występami lokalni artyści.

W listopadzie br. zorganizowano wydarzenie promujące działalność pszczelarską tj. Biesiada Miodowa, w trakcie której przeprowadzono m.in. wykład na temat właściwości produktów pszczelich i degustowano miody. Najważniejszym elementem Biesiady była zabawa taneczna.

Kolejnym wspólnym działaniem projektowym były wyjazdy na jarmarki bożonarodzeniowe do Ołomuńca i Raciborza, które miały na celu m.in. porównanie sposobów promocji miast. Partnerzy mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych i kulturalnych, a także zapoznania się z atrakcjami turystycznymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG VA Czechy - Polska.

Zapraszamy do zapozania się z galeriami zdjęć:
http://lyskor.pl/dobre-praktyki-bez-granic-2/