Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności w Czernicy w Gminie Gaszowice