Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2019-05-31

Zgodnie z zarządzeniem NR W.0050.85.2019, Wójt Gminy Gaszowice ogłasza, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat grunt stanowiący własność Gminy Gaszowice.

Zarządzenie NR W.0050.85.2019