Konsultacje projektów uchwał

2015-11-06

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.11.2015 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
b) w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości,
c) w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego,
d) w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny,
e) w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego,
f) w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny,
g) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016,
h) w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku,
i) w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
j) w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku.
Konsultacje są prowadzone w dniach od 06.11.2015 r. do 10.11.2015 r.
Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia nr W.0050.179.2015 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 5 listopada 2015 r.
Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.