INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2022-04-12


           W dniach od 08.04.2022 r. do 11.04.2022 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

                  W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.