INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2020-09-15

W dniach od 11.09.2020 r. do 14.09.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2020/2021.

                  W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.