INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-03-25
W dniach od 20.03.2019 r. do 24.03.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku. W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.