INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

2019-02-27

Gaszowice, dnia 27.02.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

 


            W dniach od 22.02.2019 r. do 26.02.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił                              
do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Gaszowice.

W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.