INFORMACJA - KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-03-20

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20.03.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 20.03.2019 r. do 24.03.2019 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane
w drodze zarządzenia nr W.0050.46.2019 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 19 marca 2019 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.