INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2022-04-08

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 08 .04.2022 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Konsultacje prowadzone są w dniach od 8.04.2022 r. do 11.04.2022 r.

 

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.44.2022 Wójta Gminy Gaszowice z dnia   7 kwietnia 2022 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.