INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2020-09-10

 

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 11.09.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2020/2021

Konsultacje prowadzone są w dniach od 11.09.2020 r. do 14.09.2020 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.135.2020 Wójta Gminy Gaszowice z dnia  10 września 2020 r.  

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.