INFORMACJA - KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

2019-02-21

     Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 22.02.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Gaszowice.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 22.02.2019 r. do 26.02.2019 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.25.20199 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 21 lutego 2019 r.

Dużym udogodnieniem, będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.