Archiwum aktualności: wrzesień 2021

2021-09-21
W dniach od 17.09.2021 r. do 20.09.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2021-09-17
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 17.09.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Gaszowice.Konsultacje prowadzone są w dniach od 17.09.2021 r. do 20.09.2021 r.
więcej >