Archiwum aktualności: lipiec 2021

2021-07-28
W dniach od 21.07.2021 r. do 26.07.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. W wyżej wskazanym...
więcej >
2021-07-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 21.07.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów.Konsultacje są prowadz...
więcej >