Archiwum aktualności: kwiecień 2021

2021-04-21
W dniach od  16.04.2021 r. do 20.04.2021 r.  Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia/ do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2021-04-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 12.02.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice
więcej >