Archiwum aktualności: grudzień 2021

2021-12-28
W dniach od 23.12.2021 r. do 27.12.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.31.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i...
więcej >
2021-12-23
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 23.12.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.31.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami k...
więcej >
2021-12-21
W dniach od 15.12.2021 r. do 17.12.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.31.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i...
więcej >
2021-12-14
W dniach od 10.12.2021 r. do 13.12.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawiłdo konsultacji projekt uchwały w sprawie: a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice...
więcej >
2021-12-14
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.12.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.31.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami k...
więcej >
2021-12-09
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.12.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice lub...
więcej >
2021-12-02
Zgodnie z zarządzeniem NR W.0050.146.2021 z 29 listopada 2021 r., Wójt Gminy Gaszowice ogłasza, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości do dzierżawy na okres do 3 lat grunt stanowiący własność Gminy Gaszowice.
więcej >