Archiwum aktualności: listopad 2021

2021-11-22
W dniach od 17.11.2021 r. do 19.11.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz...
więcej >
2021-11-22
W dniach od 17.11.2021 r. do 19.11.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W wyżej wsk...
więcej >
2021-11-22
W dniach od 17.11.2021 r. do 19.11.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.215.2021 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ust...
więcej >
2021-11-22
W dniach od 17.11.2021 r. do 19.11.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W wyż...
więcej >
2021-11-16
więcej >
2021-11-16
więcej >
2021-11-16
więcej >
2021-11-16
więcej >
2021-11-08
W dniach od 03.11.2021 r. do 05.11.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawiłdo konsultacji projekty uchwał w sprawie: stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2022, wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez    inkasen...
więcej >
2021-11-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 03.11.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie: stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2022, wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów...
więcej >