Archiwum aktualności: październik 2021

2021-10-20
W dniach od 16.10.2021 r. do 19.10.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.16.103.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budże...
więcej >
2021-10-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 16.10.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr BR.0007.16.103.2020 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udz...
więcej >
2021-10-11
W dniach od 01.10.2021 r. do 7.10.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".   W wyżej wska...
więcej >
2021-10-01
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 01.10.2021 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z organizacjami pozarządow...
więcej >