Archiwum aktualności: styczeń 2021

2021-01-19
W dniach od 15.01.2021 r. do 18.01.2021 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w 2021 roku".   W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia/ do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2021-01-13
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.01.2021 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaszowice w roku 2021.
więcej >