Archiwum aktualności: sierpień 2020

2020-08-12
W dniach od 07.08.2020 do 11.08.2020 Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedsta...
więcej >
2020-08-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 7.08.2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice. Konsultacje są prowadzone w dniach od 7.08.2020 r. do 11.08.2020 r. Try...
więcej >