Archiwum aktualności: lipiec 2020

2020-07-16
W dniach od 9.07.2020 r. do 15.07.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załączniki do ni...
więcej >
2020-07-08
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 9 lipca 2020 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załączniki do n...
więcej >