Archiwum aktualności: grudzień 2020

2020-12-23
W dniach od 16.12.2020 r. do 18.12.2020 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujące projekty uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice,2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie...
więcej >
2020-12-16
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 16.12.2020 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice,2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici...
więcej >