Archiwum aktualności: wrzesień 2019

2019-09-24
W dniach od 18.09.2019 r. do 21.09.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motyw...
więcej >
2019-09-18
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunk...
więcej >
2019-09-16
W dniach od 10.09.2019 r. do 13.09.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2019-09-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.09.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Gaszowice Konsultacje są prowadzone w dniach od 10.09.2019 r. do 13.09.2019 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag...
więcej >