Archiwum aktualności: czerwiec 2019

2019-06-19
W dniach od 13.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie projektu uchylenia uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gaszowice. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu...
więcej >
2019-06-17
W dniach od 7.06.2019 r. do 12.06.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2019-06-13
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13.06.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gaszowice. Konsultacje są prowadzone w dniach od 13.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkic...
więcej >
2019-06-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 07.06.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Konsultacje są prowadzone w dniach od 07.06.2019 r. do 12.06.2019 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały u...
więcej >