Archiwum aktualności: listopad 2019

2019-11-21
W dniach od 15.11.2019 r. do 20.11.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.W wy...
więcej >
2019-11-20
            W dniach od 15.11.2019 r. do 19.11.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gaszowice . W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2019-11-18
W dniach od 13.11.2019 r. do 15.11.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice lub je...
więcej >
2019-11-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.11.2019 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały dotyczącej określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z z...
więcej >
2019-11-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.11.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Konsul...
więcej >
2019-11-15
W dniach od 08.11.2019 r. do 14.11.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.W wy...
więcej >
2019-11-14
  W dniach od 08.11.2019 r. do 13.11.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie: stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2020, wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru prz...
więcej >
2019-11-12
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 13 listopada 2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gaszowice...
więcej >
2019-11-08
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 8 listopada 2019 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał: 1. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2020, 2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, 3. w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice o...
więcej >
2019-11-08
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 08.11.2019 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Konsu...
więcej >