Archiwum aktualności: grudzień 2018

2018-12-12
W dniach od 7.12.2018 r. do 11.12.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku...
więcej >
2018-12-10
W dniach od 04.12.2018 r. do 06.12.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały....
więcej >
2018-12-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 07.12.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłk...
więcej >
2018-12-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 04.12.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Konsultacje są prowadzone w dniach od 04.12.2018 r. do 06.12.2018 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowan...
więcej >