Archiwum aktualności: listopad 2018

2018-11-27
W dniach od 22.11.2018 r. do 26.11.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W w/w okresie nie...
więcej >
2018-11-27
W dniach od 20.11.2018 r. do 22.11.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie: obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2018-11-21
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 22.11.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Konsultacje są prowad...
więcej >
2018-11-20
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20.11.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Konsultacje są prowadzone w dniach od 20.11.2018 r. do 22.11.2018 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze zarządzenia n...
więcej >
2018-11-13
W dniach od 06.11.2018 r. do 09.11.2018 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie:a) wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019. W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.
więcej >
2018-11-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.11.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019. Konsultacje są prowadzone w dniach od 06.11.2018 r. do 09.11.2018 r. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowan...
więcej >