Archiwum aktualności: sierpień 2017

2017-08-28
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z w dniach od 21.08.2017 r. do 25.08.2017 r. trwały konsultacje następujących projektów uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice;2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych o...
więcej >
2017-08-23
W dniach od 18.08.2017 r. do 22.08.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie do przedst...
więcej >
2017-08-18
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 21.08.2017 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice;2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici...
więcej >
2017-08-17
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 18 sierpnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje         projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu         Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Konsultacje prowadzone są w dniach od 18.08.201...
więcej >