Archiwum aktualności: maj 2017

2017-05-30
W dniach od 24.05.2017 r. do 29.05.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gaszowicach. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.awionego projektu uchwały.
więcej >
2017-05-24
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 24.05.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gaszowicach.Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.87.2017 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 24 maja...
więcej >
2017-05-17
W dniach od 11.05.2017 r. do 15.05.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił  do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół  podstawowych,  dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym. W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2017-05-16
W dniach od 10.05.2017 r. do 15.05.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze śro...
więcej >
2017-05-15
W dniach od 10.05.2017 r. do 12.05.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gaszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W w/w okresie nie...
więcej >
2017-05-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 11.05.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym. Konsultacje prowadzone są w dniach od 11.05.2017 r. do 15.05.2017 r. Tryb, termin zgłaszania wszelki...
więcej >
2017-05-09
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.05.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gaszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Konsultacje prowadzon...
więcej >
2017-05-09
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 10.05.2017 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:1) w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za k...
więcej >