Archiwum aktualności: marzec 2017

2017-03-30
W dniach od 22.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie:1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;2) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym;3) określenia...
więcej >
2017-03-22
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 22.03.2017 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał: 1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 2) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem...
więcej >
2017-03-08
W dniach od 27.02.2017 r. do 07.03.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr OG-BR.0007.4.18.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakre...
więcej >