Archiwum aktualności: luty 2017

2017-02-24
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 27.02.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr OG-BR.0007.4.18.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresi...
więcej >
2017-02-10
W dniach od 06.02.2017 r. do 09.02.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawach: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Czernica, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Gaszowice, 3) miejscowego planu zagospodarowania prze...
więcej >
2017-02-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.02.2017 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawach:1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica;2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice;3) miejscowego planu zagospodarowania prze...
więcej >