Archiwum aktualności: październik 2017

2017-10-10
W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.
więcej >
2017-10-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 03.10.2017 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prow...
więcej >