Archiwum aktualności: czerwiec 2016

2016-06-16
W dniach od 10.06.2016 r. do 14.06.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty następujących uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice2) w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla...
więcej >
2016-06-09
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektów następujących uchwał:1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice2) w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i...
więcej >