Archiwum aktualności: maj 2016

2016-05-23
W dniach od 13.05.2016 r. do 17.05.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno...
więcej >
2016-05-12
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych j...
więcej >