Archiwum aktualności: luty 2016

2016-02-23
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ty...
więcej >
2016-02-10
W dniach od 04.02.2016 r. do 09.02.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji następujące projekty uchwał: 1) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –...
więcej >
2016-02-04
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji następujących projektów uchwał: 1) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych...
więcej >