Archiwum aktualności: listopad 2016

2016-11-21
W dniach od 15.11.2016 r. do 18.11.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchylenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach. W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.
więcej >
2016-11-14
W dniach od 07.11.2016 r. do 10.11.2016 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie: a) zwolnień z podatku od nieruchomości, b) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2017, c) wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, d) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice...
więcej >
2016-11-14
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 15.11.2016 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach. Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.158.2016 Wójta Gminy Ga...
więcej >
2016-11-04
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 07.11.2016 r. rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał w sprawie:a) zwolnień z podatku od nieruchomości, b) stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2017, c) wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, d) stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice or...
więcej >