Archiwum aktualności: październik 2016

2016-10-06
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 06.10.2016 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prow...
więcej >