Archiwum aktualności: czerwiec 2015

2015-06-22
W dniach od 16.06.2015 r. do 19.06.2015 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar...
więcej >
2015-06-16
Wójt Gminy Gaszowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i...
więcej >