Polski Ład

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Piecach im. Ziemi Śląskiej na potrzeby przedszkola.

2. Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul.Rydułtowskiej w Gaszowicach.

3. Zagospodarowanie terenów wokół Ośrodka Kultury w Czernicy.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice